Δελτίο Τρύγου 2010

Εξεδόθη το Δελτίο Τρύγου του ΣΕΟ για την τρέχουσα χρονιά!Πληροφορηθείτε για την πορεία του φετεινού τρύγου στους νομούς της χώρας μας.