Ταυτότητα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ιδρύθηκε  το 1995 ως συνέχεια του ιστορικού ΣΕΒΟΠ (1949) στον χώρο του κρασιού, αποκλειστικά.

Τα μέλη του, τακτικά και συνδεδεμένα, παράγουν πάνω από το 70% του ελληνικού κρασιού ενώ διακινούν και εξάγουν πολυ μεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το 90%.

Βασικές προτεραιότητες του ΣΕΟ είναι ο εκσυγχρονισμός του αμπελουργικού θεσμικού πλαισίου, η προβολή του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό (Wines of Greece) και η προώθηση του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού στο εσωτερικό σε συνέργεια με τους φορείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Γαστρονομίας.


 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου στοχεύει μεταξύ άλλων:

- στην ενίσχυση και ανάπτυξη της παραγωγής και διακίνησης των ελληνικών οίνων και αμπελοοινικών προϊόντων δια μέσου της έρευνας και της τεχνολογικής προόδου, με σκοπό την επίτευξη της μεγίστης ποιότητας των προϊόντων του κλάδου,
την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του κλάδου στις σχέσεις του με την Πολιτεία, τις Κοινοτικές Αρχές και τα Διεθνή Ιδρύματα,
- στην προβολή των προϊόντων του κλάδου τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις  άλλες αγορές, με τη χάραξη και την παρακολούθηση μιας εθνικής πολιτικής πάνω στο θέμα αυτό,
- τη συνεργασία με τις Κοινοτικές και Διεθνείς Οργανώσεις του κλάδου Οίνων και άλλων συναφών κλάδων, με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των προϊόντων της ελληνικής παραγωγής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τους κ.κ.:

Πρόεδρος:
Γ. Βογιατζής
Αντιπροεδροι: Σ. Μπουτάρης
Μ. Τριανταφυλλοπούλου
Γεν. Γραμματεας: Λ. Καράτσαλος
Εφορος:
Α. Σπανός
Μελη:
Τ. Αθανασόπουλος
Α. Αλεξάκης

Σ. Ιωάννου
Σ. Κεχρής
Α. Μούντριχας
Α. Τσέλεπος

Το νέο Δ.Σ., είναι ανανεωμένο κατά  μεγάλο ποσοστό και εκφράζει το νέο πρόσωπο του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού. Αντιπροσωπεύει επίσης όλες τις αμπελουργικές περιφέρειες της χώρας.