Αρχική

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ιδρύθηκε  το 1995 ως συνέχεια του ιστορικού ΣΕΒΟΠ (1949) στον χώρο του κρασιού, αποκλειστικά.

Τα μέλη του, τακτικά και συνδεδεμένα, παράγουν πάνω από το 70% του ελληνικού κρασιού ενώ διακινούν και εξάγουν πολυ μεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το 90%.

Βασικές προτεραιότητες του ΣΕΟ είναι ο εκσυγχρονισμός του αμπελουργικού θεσμικού πλαισίου, η προβολή του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό (New Wines of Greece) και η προώθηση του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού στο εσωτερικό σε συνέργεια με τους φορείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Γαστρονομίας.

12/06/2018

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Με επιστολή του προς την Yφυπουργό Oικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου έχοντας μελετήσει προσεκτικά την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει την 31η Δεκεμβρίου 2019 ως τελική προθεσμία για την ογκομέτρηση των δεξαμενών στα οινοποιεία, και κρίνοντας ήδη ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός ώστε τα οινοποιεία της Xώρας να μπορέσουν να προβούν σε αυτή, ζητά παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Στο αίτημα υπογραμμίζεται ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δεξαμενές των οινοποιείων είναι κενές, προκειμένου να ογκομετρηθούν, είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ σύντομο, ακριβώς λίγο πριν τη διενέργεια του τρύγου και διαρκεί περίπου 1-2 μήνες.

Θα σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά.

15/05/2018

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δυνάμει της υπΆ αριθμ. 30/003/000/1614 (ΦΕΚ Β 1624/2018) ΥΑ, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τις εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης (αρχικής και επανογκομέτρησης) των παντός είδους δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται τα προϊόντα των ά. 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 και επομένως και το κρασί.

Η απόφαση αυτή, σε συνέχεια των αιτημάτων του ΣΕΟ δίδει προθεσμία έως την 31.12.2019, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων, στα οποία τοποθετείται κρασί.

Εντός των προσεχών ημερών θα κοινοποιηθούν στα μέλη μας και σχετικές διευκρινιστικές κατευθύνσεις και οδηγίες ενώ θα μεταφέρουμε στην Διοίκηση προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις ή διευκολύνσεις.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

περισσότερα...

08/05/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΜΟΕ)

Καλώς τους!

περισσότερα...

20/03/2018

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ IAN HARRIS ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

Ακολουθεί η παρουσίαση του κυρίου Ian Harris, Chief Executive, Wine & Spirit Education Trust (WSET) με θέμα "The Challenges of finding profitable Export Markets"

περισσότερα...

20/03/2018

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

Ακολουθεί η παρουσίαση από τον κ. Ιωάννη Χανιωτάκη, Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα  του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς με τίτλο "Συμβολαιακή Τραπεζική: Ένα σύγχρονο εργαλείο χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα"

περισσότερα...

16/03/2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ακολουθεί ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις που επέρχονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και στις υποχρεώσεις που αυτός επάγεται για τις επιχειρήσεις.

περισσότερα...

17/01/2018

ΕΦΚ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ - ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ

περισσότερα νέα →