Αρχική

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ιδρύθηκε  το 1995 ως συνέχεια του ιστορικού ΣΕΒΟΠ (1949) στον χώρο του κρασιού, αποκλειστικά.

Τα μέλη του, τακτικά και συνδεδεμένα, παράγουν πάνω από το 70% του ελληνικού κρασιού ενώ διακινούν και εξάγουν πολυ μεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το 90%.

Βασικές προτεραιότητες του ΣΕΟ είναι ο εκσυγχρονισμός του αμπελουργικού θεσμικού πλαισίου, η προβολή του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό (Wines of Greece) και η προώθηση του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού στο εσωτερικό σε συνέργεια με τους φορείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Γαστρονομίας.

03/12/2018

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν κακόβουλα σχόλια και διασπείρονται ψευδή γεγονότα σχετικά με την στάση του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, ως προς το ζήτημα της εγγραφής ποικιλιών αμπέλου στον εθνικό κατάλογο σύμφωνα με την νέα διαδικασία που θεσπίζει η υπουργική απόφαση 1649/89081/2018 (Β΄2816).
περισσότερα →

21/11/2018

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

Σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος του Σ.Ε.Ο. (αρ. πρωτ. 57/16.11.2018) σχετικά με τα προβλήματα κυρίως ως προς την έγκαιρη κατάταξη οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ που δημιούργησε ο καθορισμός της 15ης Ιανουαρίου ως καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, το ΥπΑΑΤ εξέδωσε την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 4231/160659 με την οποία ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία η 15.12.2018. Ο Σ.Ε.Ο. σε συνεργασία με τα μέλη του εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες υποβολής δηλώσεων και κατάταξης οίνων προκειμένου να ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές και να ζητά τις απαραίτητες αναπροσαρμογές.
Εκ της Διευθύνσεως του Σ.Ε.Ο.
Ακολουθεί η εγκύκλιος


περισσότερα...

27/10/2018

Ε.Φ.Κ. ΟΙΝΟΥ - ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

22/10/2018

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

08/10/2018

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1734/2018 ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΟ

05/10/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΠ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. η τροποποίηση του τεχνικού φακέλλου ΠΟΠ "Μαντίνεια".

Υπενθυμίζεται ότι την αίτηση είχαν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι οινοπαραγωγοί και ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου κατέβαλε τις δέουσες προσπάθειες για την υποστηρίξη και τεκμηρίωση του αιτήματος ενώπιον του ΥπΑΑΤ αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής (Κ.Ε.Π.Ο.).

Ακολουθεί το σχετικό φύλλο της Εφ. Ε.Ε.

περισσότερα...

05/10/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ. ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Ήδη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτης γνωστοποίησε στη συνάντηση (4 /10/18) με τις οργανώσεις του αμπελοοινικού κλάδου ότι στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού δεν υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα από τον ειδικό φόρο.

Παράλληλα, από την απόφαση του ΣτΕ που πλέον καθαρογράφτηκε προκύπτει ότι ακυρώνονται πλείονες διατάξεις της υπουργικής απόφασης, μεταξύ άλλων και η βάση της είσπραξης του ΕΦΚ. Κατόπιν αυτών, ο κλάδος αναμένει τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για μηδενισμό του ειδικού φόρου.

περισσότερα νέα →